Dette er Norges mest ekstreme sko-test. Alfas «Eventyrer» Andreas Orset skal leve i naturen sammen med, og mot elementene. Ville juv og kvitrende fugler, men også bitende vind og våryre elver er Eventyrerens kontorlandskap. Alfa har ansatt en person for å gå. Så enkelt, så komplisert.