#yesalfasko

Vi älskar att se våra skor och pjäxor på sociala medier och ibland kan vi be om att få dela dessa bilder/filmer i våra egna kanaler. Bilderna publiceras främst på respektive produktsida på vår hemsida för att ge andra kunder en känsla för hur de ser ut och används ute i naturen. I vissa fall kan de också publiceras i några av våra andra kanaler som Instagram, Facebook, och Nyhetsbrev.

Genom att svara på vår förfrågan med hashtaggen #yesalfasko accepterar du följande villkor:

Du ger Alfa Sko AS en ersättningsfri, internationell rätt att använda alla bilder som du svarat #yesalfasko på, i marknadsföring och annonsering: vilket inkluderar men ej är begränsat till Alfas hemsidor, sociala medier, nyhetsbrev, tryckt annonsering, butiksmaterial och annan kommunikation.

  • Du intygar att Alfa Sko AS användande inte bryter mot tredje parts rättigheter eller mot några lagar.
  • Du ger Alfa Sko AS rätt att redigera hela eller delar av din originaltext till bilden.
  • Om du är under 18 år intygar du att du har dina målsmäns godkännande.
  • Du friar Alfa Sko AS och alla personer som agerar för Alfa Sko AS från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, för användningen av dina bilder som du svarat #yesalfasko på, och för de immateriella rättigheterna som är förknippade med ovan beskrivna användningar.
  • Om du ångrar dig och i efterhand vill ha din bild borttagen från våra sociala medier eller hemsida, kontaktar du oss via mejl så ordnar vi så att ditt innehåll blir borttaget.